Zwierzę Mocy / The Power Animalinfografika stworzona na warszataty w Galerii Arsenał
/
infographic made for the workshops in Arsenal Art Gallery