system komunikacji w budynku / building communication systembudynek Wydziału Wzornictwa Przemysłowego w Krakowie
/
Industrial Design School building at Cracow