my deerczasem  trudno się skoncentrować, kiedy w koło jest ta cała absorbująca puszcza