Miejsca / Places
Katalog z wystawy złożony dla Galerii Arsenał
/
Exhibition catalogue prepared for Arsenal Gallery